Khai mạc triển lãm ảnh chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh (01/01/1997 – 01/01/2017)

30/12/2016