(Tiếng Việt) NHÂN DỊP TẾT ÂM LỊCH, NEW PALACE THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH GIẢM GIÁ 30% CHO TẤT CẢ CÁC LOẠI PHÒNG (Từ đây đến hết ngày 06/02/2017)

06/01/2017